Odredbe i Uslovi

Poslednje ažuriranje: 21.04.2019.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Odredbe i Uslove pre kupovine na veb stranici No.X

Vaš pristup i korišćenje usluga na No.X veb sajtu uslovljen je prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Oni se primenjuju na sve posetioce našeg veb sajta No.X .

Pristupanjem www.nox.rs veb sajtu obavezujete se na Odredbe i Uslove utvrđene za  www.nox.rs

Kupovina

Ako želite da kupite bilo koji proizvod koji je dostupan na našem sajtu, od Vas će možda biti zatraženo da dostavite određene informacije koje su relevantne za Vašu kupovinu.

Koristići usluge www.nox.rs, potvrđujete da ste pročitali, shvatili i prihvatili Uslove i Odredbe kao i Politiku Privatnosti www.nox.rs.

Linkovi ka drugim veb lokacijama

Naš veb sajt može sadržati linkove ka veb stranicama trećih strana ili uslugama koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom No.X veb sajta. No.X nema kontrolu nad, niti preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, polise privatnosti ili prakse bilo koje veb lokacije ili usluge trećih strana. Nadalje, potvrđujete i slažete se da No.X neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan, ili za koji se tvrdi da je prouzrokovan, oslanjanjem na bilo koje sadržaje, robe ili usluga dostupnih na stranicama drugih lica.

Promene

Zadržavamo pravo, da se Odredbe i Uslovi menjaju u skladu sa našim potrebama u bilo kom trenutku. Ako je promena neophonda, stupiće na snagu sedam (7) dana nakon saopštenja na našim socijalnim mrežama.