Polisa privatnosti

No.X se obavezuje da štiti privatnost Kupaca (korisnika sajta) i garantuje da će podatke koje Kupac (korisnik sajta) ostavi koristiti isključivo u skladu sa ovom Polisom privatnosti.

Svi podaci o Kupcu (korisniku sajta) smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim, kao i normama javnog poretka.

Svi podaci o Kupcu (korisniku sajta) dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje kupovine/prodaje.
Podaci o Kupcu (korisniku sajta) se čuvaju i obrađuju u skladu sa važećim propisima i neće biti dostupni trećim licima bez izričitog pristanka lica na koje se odnose.

Bezbednost podataka Kupca (korisnika sajta) zagarantovana je jer No.X veb sajt koristi najnovije bezbednosne mere za zaštitu podataka neophodnih za kupovinu putem interneta.

Promene u Polisi privatnosti

Zadržavamo pravo da, po sopstvenom nahođenju, izmenimo ove Uslove i Odredbe u bilo kom trenutku. U tom slučaju, obavestićemo Vas u roku od 7 dana od trenutka kada nova Polisa privatnosti stupi na snagu.

Vaša prava

Imate pravo na pristup, ispravku ili brisanje vaših ličnih podataka. Možete nam se obratiti povodom korišćenja Vaših podatka ili njihove prenosivosti.
Ohrabrujemo Vas da pročitate našu Polisu privatnosti u nastavku kako da biste što bolje razumeli kako raspolažemo Vašim ličnim podacima.

Zašto obrađujemo vaše lične podatke?

U zavisnosti od svrhe za koju obrađujemo Vaše podatke, s vremena na vreme potrebno je da obradimo jedan ili više podataka, između ostalog i:

  • vaše podatke o identitetu (na primer, vaše ime, prezime, jezik i tržište sa kojeg stupate u kontakt sa nama i kontaktne podatke);
  • informacije o transakcijama (na primer, bilo koje informacije koje nam dostavite u vezi vaših narudžbina);
  • podatke o povezivanju sa drugim stranicama i pretraživanju (connection and browsing data);


Poverljivost i sigurnost

Pratimo opšteprihvaćene industrijske standarde kako bismo zaštitili lične informacije koje su nam dostavljene. Međutim, nijedan način prenosa preko Interneta, ili metod elektronskog skladištenja, nije 100% siguran. Stoga, iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

Ograničavamo pristup Vašim ličnim podacima zaposlenima za koje smatramo da treba da dođu u kontakt sa ličnim podacima kako bi Vam pružili proizvode ili usluge ili kako bi blagovremeno i efikasno obavili svoj posao.

Cookies

Koristimo kolačiće i slične uređaje kako bismo Vam olakšali proces pretrage na No.X veb sajtu i da bismo razumeli način na koji stupate u interakciju s nama. Takođe, na ovaj način, u određenim slučajevima, prikazujemo Vam oglase koji su u skladu sa Vašim navikama prilikom pretraživanja.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa bilo kojom stavkom iz ovog dokumenta, kontaktirajte nas na social@nox.rs.